Postdoktor i Data Science (tidsbegränsad anställning)

vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV. Sista ansökningsdag: 2019-09-02

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av Sveriges äldsta institutioner inom IT och är Stockholms universitets största institution. Med sin nära relation till samhälle och ett av världens största IT-kluster, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas har DSV de bästa förutsättningar att bedriva svensk och internationell utbildning och forskning av högsta kvalitet, se mer på dsv.su.se.

Projektbeskrivning
Forskningsprojektet leds av Professor Panagiotis Papapetrouoch handlar om etiska och juridiska aspekter av maskininlärning inom sjukvård. Projektets huvudmål är att utveckla tolkningsbara maskininlärningsmetoder. Projektet kommer att genomföras vid Stockholms universitet i samarbete med juridiska institutionen vid Stockholms universitet samt med KTH och Karolinska institutet.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att vara inblandad i samtliga delar av forskningsprojektet. Detta innefattar bland annat kontakter med samarbetsparter, datarepresentation, dataanalys, implementering, testning och utveckling av algoritmer, samt publicering och redovisning av forskningsresultat. I alla steg sker arbetet i samråd med övriga forskare inom projektet.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Du ska vara skicklig i skriftlig kommunikation på engelska samt ha utmärkta kunskaper i programmering. Vana vid att arbeta med C++ eller Python är meriterande. Du ska ha dokumenterad forskningserfarenhet inom data science. Erfarenhet av maskininlärningsmetoder är meriterande. Som person bör du vara motiverad, flexibel och ha en god kommunikativ förmåga. Du ska vara självgående men även ha en god samarbetsförmåga.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst nio månader, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2019-10-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av projektledaren professor Panagiotis Papapetrou panagiotis@dsv.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• kopia av bevis på doktorsexamen
• eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

C++ Python Algoritmer Data Science

Stockholm

Länk till jobb

Ansök senast

2 september 2019