Systemutveckling till Skatteverket.

file:///C:/Users/menna/Downloads/636891897767131668_Resursf%C3%B6rfr%C3%A5gan%20Systemutvecklare%20N4%20BAS%20och%20Skattereg%20C%20(1).docx#Allm%C3%A4n)
Förvaltning, analys och utveckling inom uppdragsområden som förvaltas och utvecklas på IT-avdelningen i Umeå. Uppdraget kommer i första hand att omfatta område Skattereg och Basinfo.

Uppdraget innebär arbete med utveckling, test, löpande förvaltning, felsökning, analyser och rättningar inom Skattereg och Bas. Det sker inom förvaltning, utvecklingsuppdrag samt gentemot kunder, verksamhet och övriga IT-avdelningen. Inom IT-avdelningen i Umeå strävar vi efter att hjälpa och bistå varandra oavsett roll, i syfte att med god kvalité säkra våra leveranser

file:///C:/Users/menna/Downloads/636891897767131668_Resursf%C3%B6rfr%C3%A5gan%20Systemutvecklare%20N4%20BAS%20och%20Skattereg%20C%20(1).docx#Uppgifter)

Som utvecklare kommer du att ha ett varierande arbete som kräver att du är självgående, driven, tar initiativ och är lätt att samarbeta med. Inom förvaltningen innebär arbetet allt från att kontrollera loggar, genomföra körningar och hantera produktionsincidenter till analyser och utförande av varierande typer av beställningar gentemot våra kunder. Vidare- och nyutveckling omfattar t.ex. analys, utveckling och enhetstester.

Kompetens och erfarenhetobligatoriska (ska-krav) (file:///C:/Users/menna/Downloads/636891897767131668_Resursf%C3%B6rfr%C3%A5gan%20Systemutvecklare%20N4%20BAS%20och%20Skattereg%20C%20(1).docx#Egenskaper)

Ange i punktform de kompetens och erfarenheter som efterfrågas och ska innehas av resursen.

- Java och C

- Backend/Frontend

- Git

- Applikationsservrar

- Databasutveckling och underhåll

- Soap UI eller liknande testverktyg
XML

C Backend SOAP Java Frontend Git

StarHunt

Umeå

Länk till jobb

Ansök senast

25 september 2019