.NET-UTVECKLARE

Affärsområde System erbjuder specialistkonsultation inom Java-baserad teknik och Microsoft.NET,
fokus på systemintegration.
Vi har ett långt och nära samarbete med flera plattformsleverantörer, däribland Red Hat (Fuse),
Oracle (Fusion Middleware) samt Microsoft.
Bolaget arbetar helt leverantörsoberoende och anlitas därför ofta för att genomföra heltäckande utredningar kring val av middleware-teknik.

Våra kunder är oftast stora organisationer med transaktionsintensiva systemintegrationslösningar
och som valt att arbeta med plattformar som bygger på Java och/eller Open source samt
Microsoft.NET. Vi har erfarenhet av att arbeta med hela processen från förstudier till utveckling,
införande och DevOps.

Data/IT-kunskaper:
- Erfarenhet av utveckling av webbapplikationer i .NET-miljö med t.ex. följande tekniker: C#, ASP.NET MVC, .NET, IIS
- Databaser: SQL, SQL Server Oracle
- Integrationsplattformar (Biztalk. nServicebus)
- Skiktad arkitektur (presentation, logik, lagring)
- Tjänster som använder databas eller köer
- Erfarenhet av DevOps, testdriven utveckling och Continuous Delivery
- WCF (Windows Communication Foundation
- WPF (Windows Presentation Foundation)
- EntityFramework eller andra ORM-ramverk
- SharePoint
- Azure

Utbildning/inriktning:
Minst 2 års högskole-/universitetsutbildning inom Data, IT, Systemvetenskap. Är du civilingenjör har du troligtvis gått Data eller Fysik.

Finansplus är specialiserat på bemanning och rekrytering sedan 2008.
Vi hjälper företag att hitta kvalificerade medarbetare med rätt kompetens och personlighet samtidigt som vi ger våra kandidater nya karriärmöjligheter.
Vi tillhandahåller kompetenser från assistent- till chefsnivå inom våra verksamhetsområden för att kunna leverera effektiva lösningar till våra kunder och tillgodose deras behov.

C# Oracle DevOps Open source Java SQL

Solna

Ansökan skickas till

info@finansplus.se

Ansök senast

10 februari 2019