Embedded utvecklare med erfarenhet av C++

Arbetsbeskrivning
För att lyckas med detta jobb tror vi att du har god erfarenhet från utveckling i C++ utveckling. Du kommer att arbeta agilt (SCRUM) i ett erfaret team och utveckla olika gränssnitt och mjukvarukomponenter.
Som Embedded mjukvaru-utvecklare har du en god förmåga att arbeta i team, är proaktiv, är kreativ, delar erfarenheter, har drivkraften och tar ansvar. Scrum-teamet har kompetens inom C ++ -utveckling, mjukvaruarkitektur, verifiering av delsystem och arbetar med krav. En teammedlem förväntas ta på sig alla typer av uppgifter från orderstocken men varje team använder för att ha djupare kunskap och intresse i ett av kompetensdomänerna. I detta uppdrag skall du ha djup kunskap om C ++ och förmåga att arbeta tvärfunktionellt med utvecklings- och verifieringsuppgifter.

Krav på färdigheter och erfarenhet
• 7-10 års erfarenhet av inbäddad programvaruutveckling
• C ++, företrädesvis C ++ 14/17
• Embedded Linux
• Automatisk testutveckling
• Masterexamen i elektronik / datorteknik eller motsvarande utbildning
• Väl talade och skrivna engelska och svenska

Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta i scrum- och / eller Kanban-team
• Behovshantering
• Git
• Jira
• Jenkins
• Yocto
• Cybersäkerhet
• Python
• Utveckla simuleringar i CANoe
• Kunskap inom telematikdomänen
• Öppen källa
• Erfarenhet av AB Volvo

Om Nter
Nter är ett entreprenörsdrivet bolag där den personliga utvecklingen tas på allvar och där man som kollega och medarbetare har stor frihet att själv disponera sin tid och arbetssituation. Vi tror vi dig som konsult och har som mål att skapa balans mellan arbete och privatliv.

Jira Git Embedded C C++ Python Jenkins Yocto

Nter

Göteborg

Ansökan skickas till

info@nter.se

Ansök senast

12 februari 2020