Anställning som Postdoktor i vetenskaplig visualisering vid ITN

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som
Postdoktor i vetenskaplig visualisering
med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap

Arbetsuppgifter
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Inom anställningen kommer du att fokuserar på forskning inom topologisk dataanalys för undersökning och visualisering av dynamisk data på multipla skalor. Mer specifikt kommer topologiska mått användas för att kvantifiera och spåra olika karakteristiska drag av intresse. Det viktigaste för detta arbete är att utveckla praktiska koncept och algoritmer som riktar sig till verkliga applikationer som sträcker sig från analys av data från molekylära simuleringar till klimatsimuleringar.

Behörighet
Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Vi söker en erfaren forskare med bakgrund inom fysik och programmering. Sökande ska ha en doktorsexamen i datavetenskap eller i ett ämne relaterat till en av våra större tillämpningar, t.ex. fysik eller kemi. Den sökande skall även ha utmärkta programmeringsfärdigheter i c / c++ eller liknande och god kunskap om grafikprogrammering. Flytande engelska i tal och skrift är fördelaktigt. Eftersom tjänsten ligger mellan forskning inom visualisering och applikationsområden krävs starka färdigheter inom tvärvetenskaplig kommunikation.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Förordnandetid
En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Tillträde
Juni 2019 eller enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan. 

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 5 juni 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor
Flertalet av våra postdoktorer inom instituionen för teknik och naturvetenskap är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Algoritmer C C++

Norrköping

Länk till jobb

Ansök senast

5 juni 2019